Mafya Ailem (83.Bölüm) - Çok Güzel Hareketler 2

Herkes sussun babalar konuşsun 😅
“Çok Güzel Hareketler 2” 83. bölümü ile yayında! 👉 trhttp.info/vision/video/hJqM2NiXjLWsrGk
Çok Güzel Hareketler 2 Resmi Hesapları:
cokguzelhareketler2
CokGuzelHareket
cokguzelhareketler2
► Çok Güzel Hareketler Kanalına Abone Ol: goo.gl/inzjIu
► BKM Kanalına Abone Olun: goo.gl/rq6Yql
► BKM Müzik Kanalına Abone Olun: goo.gl/xmCkJH
#BKM #ÇokGüzelHareketler2 #YılmazErdoğan #BeşiktaşKültürMerkezi #BKMMutfak #Çgh2 #DeğişTokuş

YORUMLAR

 1. Çok Güzel Hareketler

  Çok Güzel Hareketler12 gün önce

  Çok Güzel Hareketler 2'nin içeriklerinden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız bit.ly/3iyXMDU linke tıklayarak resmi TRhttp kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın!

 2. Emin Yalçın

  Emin Yalçın6 gün önce

  yılmaz hocanın yokluğundan beri doğru düzgün skeç çıkmıyor artık olmuyor

 3. müzik istasyonu

  müzik istasyonu8 gün önce

  Herkesi sayfami davet ediyorum 🤫

 4. Nadir Hüseyin

  Nadir Hüseyin9 gün önce

  @DİLANUR çok tatlısın bebeğim

 5. ScoileD

  ScoileD10 gün önce

  Arkadaki tabloya videonun ilk dakikalarında birde son dakikalarında bakın deyişikliliyi gören varmı?!

 6. Taner atay

  Taner atay10 gün önce

  @{Linda} eeee2e32323ee3e23ee2ee222e12eee2r3ee2e32e222ee2e32e23332e2e232e33e223ee2eee12ee3333e3ee3ee2e2ee3e3e32e3ee23e323eeeee2e2ee33eeeeee22332ereer2eeeee23e3e3e3ee2ee32ee3e232e23ee3e32e323ee3ee22ee2e32e3ee2322r332eee2e2e32e223eee13eeeu3e22e2e2e33eeeee222ee1eree21233e23e32ee22eee1ee223ee1e2ee2323e2e2ee21e2e3ee33ee32332e2e222e123ee3ee3333e2r23ere2ee3e23e2e2e3e233e322322e33e22e2ee22e2e22232ee2ee2323eee1eee2eet32eeeeee2e3eeeee1eeeee232eee3ee3233rre2e2ee32ee1e3eree3eeeeeee3r3222ee2e2eeeee2e23e23eeee32eee3e333eee3e2ee2eee22e1e23eee23eeee32eee222eee3323322e32ee2ee23e333eee233e3222e22e222222e23r33e332ee2223e332e2ee32e2eee23ee3ee22eeeeeee2e31ee3e323r2e3e2233ee222eee3eeee2e3ee231ee3eee223eeee2e2e3232ee332e2ee23r2eee2ee32e23ee2eeeee3eeee2eee2eeeeeee33eee2eeee23e3eeeeeeeeee322e3eeeeee312e132eeeee22e2eee2232e33eee1e3eee2e3ee2eeeee22e32e31ee32ee33ee3eee13e33eeeeeeeeeee3e323e323e2t323eee2e322e2e2e1ee332222322223e23eee2e2ee2eeee2332222ee22e3e3312ee22e2e22t2e233eee2ee23e2eee22ee22e3222e31ee32e2e22e3ee2r2e3ee323eee3eere2e3eeee3eeee2ee2e3eeee2e33eee2322e22eeeee2ee223e2eeeee2eeereeee3e2e2e3e232222e32233eee32e2ee33ee3232e22e3222333e2eee33e322e3321223e2eee2e33e3eee3e2eeee333ee1e33e32ee3e3eeeeeree3e3e3eeee2e23ee22eeee3ee2eeere32eee233332e3232e222ee3eee22eee3eeee32eee23y2e3e2ee2ee23322232eeee2r2ee23eeeee322e3eeeeee233ee2eee22e2e3233e2eee233ee22e3ee2e223e222323ee2e32ee3e2332ee322e22ee3ee23eee2reee2e3e31332eeeee3eee3e2e32eer2erteee22e32eee2ee3ee3e32ee23e2r23e332eee3e32e2eee2e3323e332ee23e13e33eee3eeee3eee3323321e13232ee233e2re2ee3ree2r2233e223ee33e23r2eee2reee12eee3e23r2e3e22e222y212ee23e22ee3eeee2e22ee3eeee1ee2eeee3e3ee3eeeee223ereeeeeeeee2eeee2eee21eee2222eee2e3e2332e22re2e3e2eee2eee2e223e21e3e3312ee1eeee223e2t33er332e32213ree222ee1ee22e2eee2e222ee22323ee223eere1ee2ee2ee2eeeeer3eee2eerrer2ey3e22jr3ee2r3reee22reee23ee2333eeree2eeee2e2r32ere2ee32eeeee1ee33reeeeeee1eeere3e22ree3ee33e3eee32e2ee2e2eeee3eeer3ererr23ere3eeereee21reeeerereeree2ee32e2eee232eeeee22r3e2e3e2e2e3e3e3er3eeeee3eeeeee2e2eeeee3e3eeet3ee12e2r233rer2e2e2eee2r3eeee323322ee223ee2ee2ee2212e2ee2ee2eeee3e22eee2ee2eeeeee2e1re23e32e13ereeeeee22ee2ee32e2e2ee2ere323eeer3eeeeeeee22e2e233eere2re2e3e22ee2eee3r22222e2r2rr3222e2ee22e3e3e22332eee322222232ee22ereee223ete2332e3r222e2yet3r 2 er3132e33223eee3233r33e133eeer2er3ee2e3errre3ere3r3e33eeere1r3rreer3erre2eeeeree3eeeee3eee2ee333et3e3e2ee3ereeeee2ee32ete2eereeeer3e2rr322reee2ere eer2eee2ee22eere2reretree2eeeeterreeerert223e2r23reeeerrre2eee223e2eeeee222ee32eeee232ee2ee2ee2e2eee3ee2ee12e2e3e232er2eeeee2re322232r23222e3reeeeeeee2ee3e3e2e2y2e22ee2e3e2re33222e3321e2e232e3ee23e3e2eee32e2222e2e2e2ee2eeee2r22eeereee2223eee2e2e333ee3ree3e2r3eee2e3e3er2eere3eer2ee2eeee2re2eere1e3ee33e3err2eee3eee2eeee1ee32r2eree32223eeeee23ee32et3ee2e3e2er22eerer33r2ee2e2222eeeteee2e23ee3er2ee2ere2re22eeee3322eeeeee2eeee22e2e3ee23ee3e332e22eee2e2e3ee2r3e233e3322ere2ee 132e1eee2233e22reeeee23eeeeeee22Re3e33222e23233e3eee33ereeeeeeeeeee3r32eeereeeer2233reee3eerer32e23eee3ere3e3eee22e3eeeeeeeee2223eeeee33r222tr2e22e2ee333eee312e1ee223e3ee1e2e32e12eere32rre223e3e3e2ee2eeee2e333ee312322r2e33333eee3e31reee1eee32e3ee33223333ee2ee23r2e3eereeee3e2r3e1ere222ee22ee33e2e2e3eee2332eee3e2e223rree2er3re22ter2eye2errreeere2e2e22eeer22e33eeeer2eeeeee32ee2e32e3eeee2eeeereee3e3e2ee2e22eeee12333eeeeee2eeee22e21e2e22ee3eee331ee2rre2r22e2e1312ee322reereeeee3er3eree2rr2ee232ee3e33e3133er2r33e3e2332ee2eee23e23re22e12ee3e2r1eeer12133233221e3eeee221ee2e3222e2233eee3323eree32223e3r22322eeee2eee2r22e2e23ee1e32e2322eeeee22222e222333ee2332ee2e22yee32ee21ee22eee3ee2e23eee223e2333e22ereee2ee2eee3e2e2eee3e2e2213eeee3r1eee2e23e22eeer232eeeeee3eeeeee213eeeee3eeer3e2eee2e3eree3ree2eee323e2e2eeee2ee3e22eee3e3e2e23e231332eeeer3eeeee3eeee3ee3e2e32232e2e22e1er3eree223eeer2r32eee2232eree3r3eeee2ee2e31eeeeereeeee2e2eer3e2e2r2re2eeee2reeee33ee22r2eee2eeer21eee3eeeeeee32eee2e2ee23e3ee3rr3rr32eerr1ereter222e2e3e3re2e3322e2ee2eeeeeeeree22eeee23er2ee232e3jeer2re2ee32e2eee3e2ee2ee23eee2eee232eeeeeee3233eee2e2e22e21eee2r2e2eee3e3222e22r22e23rr22e3e3eer3e3e2eeeee222e22ee31322reeeeeree2r32ereeer22e2e32ter3e232e223e2eeee23eee3eee22ee32ee2ee1e3e223ee3e23e2e222ee2eee22e32e222ee2e2eee3eeee2e22e32232re2e3e2e2ree2ee3eee3eee3e3e3re2ereer2eee2eeeeeee2e2e2eeeee332e33e23ee2eeeeeee2eeee2eee3eere2rre323232e2e32e22eeee2eeee13223ee2e2eee33e23212e2ee3e2e2e2ee2e2ere2ee2eerer3eee22rree2eee3eee22e1e2222ee22ee2ee2e2ee233e3ee3eee232ee3e323e322re12e2eee2222ee2e3e2e3e3re2222222e2eee222e2ee2ee2e323eree2ee2eeeeee2rre2e2eeeeer2e23e2e232re322ereet32eee2e222ee3e2e2eee3eer222e223er3rreeee122eeeee2e2e3eee22ee32e1rreee1err3et2ee2ree2e32332eer3eee22ee2re3e2222eeeeeeeeeee3er3eee3223e2eeeee2ee23e2eee2eee3ee2eee2re33e2e232ere2eee12rer2ee2eereeeer2e2eeee2reee3eeee3232e1rre3e333ee22233e3eeeee32e2ee2ee2eee2233ee233e22eee2eeee22re2e232e22e2e22e2e32e3ee2ere333e323e3reeee3er2reee23r33322333e2eeee2e12222e2232e2ee3e323r23r32ee23r22e2e3ee22eee32eeeeeee2e323212e23e2erre2eer22r222323e33ee3e3eee2eee3r2eeeee3eee13e32e222eeee3323r32e3e2e2e1ererer3233r32reeee223e2e2ee232e2er22e3eeeeee2e32ee'ddNfehefhhgggdeehffefeegddeegddfegddfegefbdddgeendeggdgwdwegegdgwdbegegendgwdgbdgdgefqddfffdffdwbefdfegfdggefndfdgfwdggdfdg.defdnvdnwwvwdddwdwfdfdgfndgddbvdgdgdefdbendffnngfnffdddwfedndgdffnfdgbfgfwefwdffwfbdgdfffdndgdnvfgfdnefffgdnffwdgnedebffdgndggdefnfdbvdgffdfebdwdnndgfg⁷

 7. leila ehmedli

  leila ehmedli14 dakika önce

  Bize her yer Trabzoon😂

 8. fatih Ozcan

  fatih Ozcan2 saatler önce

  keşke gülmeden oynasaydınız hamına

 9. Hayat Su Durak

  Hayat Su Durak2 saatler önce

  Arka sokaklar 🤭👌🏻 hele de Mesut'un gülmesi 🤣😂

 10. desdemona ws

  desdemona ws4 saatler önce

  Olur olur yeriz yeriz

 11. Melih Sözen

  Melih Sözen4 saatler önce

  Çok çok çok beğendim efsaneydi resmen

 12. Mert Yüzgeç

  Mert Yüzgeç6 saatler önce

  Arkadaki safanın oldugu tablo oyun sonuna doğru değişiyor birtek benmi farkettim ya

 13. aligxeda

  aligxeda7 saatler önce

  Önlb

 14. Night Elf

  Night Elf7 saatler önce

  15:00 kimse anlamadı

 15. Batuhan Erdabak

  Batuhan Erdabak7 saatler önce

  Az çeken wi-fi kardeşlerin ayrı bir skeçi yazılırsa harika olur

 16. Abdulğafur salcacı

  Abdulğafur salcacı8 saatler önce

  Attığınız kazıkların Hepsinden haberim var Gediginiz yerin bileceksiniz . Aynen sefa kırgırin Kardesi gibi konusuyor İlk aklıma gelen oldu

 17. wolf man

  wolf man9 saatler önce

  Safanin trabzona götür beni geri getur beni demesi harikaydı

 18. Deniz Tümtürk

  Deniz Tümtürk9 saatler önce

  6:00 - 6:09 arası nasıl bir sahne yaaaaa🤣🤣🤣🤣🤣🤣 haykırdım

 19. Mustafa Erdoğan

  Mustafa Erdoğan12 saatler önce

  Knki vatsap işi nasıll olluyor erişme işi

 20. animeist RH

  animeist RH23 saatler önce

  Safa dan nir volkan konak bekliyoruz

 21. Sibel TÜRK

  Sibel TÜRKGün önce

  Ya şu Ozan'a daha fazla yer verin Angaralımmm benim

 22. Cemal Çetin

  Cemal ÇetinGün önce

  Sessizliğime aldanmayın bi esersem mevsimler değişir hıamına

 23. İnan Erdoğan

  İnan ErdoğanGün önce

  Alla alla

 24. melih Zekai Kortel

  melih Zekai KortelGün önce

  Sır sefanin o mükemmel sesi ve Hamza ve evliya için geldin

 25. Kaya

  KayaGün önce

  TUNA SİNS FLMDŞFLSĞLDAĞLSĞFMDPDÖD

 26. ABDULLAH ÇATLILAR ÖLMEZ

  ABDULLAH ÇATLILAR ÖLMEZ19 saatler önce

  Sizi kalabalık bir filmden hatırlıyom😂

 27. eğlence king

  eğlence kingGün önce

  arif seni bekliyoruz...

 28. Serpil Karaman

  Serpil KaramanGün önce

  Gerçekten hiç mi hiç gülmedim. Bu ne? Her şey çok saçmaydı.

 29. ABDULLAH ÇATLILAR ÖLMEZ

  ABDULLAH ÇATLILAR ÖLMEZ2 saatler önce

  @Serpil Karaman ne ara profilini değiştirdin 😂

 30. Serpil Karaman

  Serpil Karaman2 saatler önce

  @ABDULLAH ÇATLILAR ÖLMEZ beni alakadar etmeyen şeylerle bu kadar ilgileneceğine kendinle alakalı şeylerle ilgilensen bu anı yaşamıyor olacaktık ;)

 31. ABDULLAH ÇATLILAR ÖLMEZ

  ABDULLAH ÇATLILAR ÖLMEZ3 saatler önce

  @Serpil Karaman seni hiç alakadar etmez 😂

 32. Serpil Karaman

  Serpil Karaman3 saatler önce

  @ABDULLAH ÇATLILAR ÖLMEZ sevdiğim bir programın izleyipte beğenmediğim skeci hakkında bu platformda görüşümü bildirmem sizi neden rahatsız etti acaba ?

 33. ABDULLAH ÇATLILAR ÖLMEZ

  ABDULLAH ÇATLILAR ÖLMEZ19 saatler önce

  İZLEME 🧠👈

 34. Eylem Aslan

  Eylem AslanGün önce

  Evliya yaaa nasil bir tatlılık hayranıyım devamını dilerim skeclerde en çok görmek istedimiz isimler arasında Evliya hamza sizi seviyoruz ❤❤🍁

 35. Hikmet G. Yalçın

  Hikmet G. YalçınGün önce

  O kadar gerçekçilerdi ki arada gülmeleri oyundan gibi geldi.

 36. Hicran Dünyamalıyeva

  Hicran DünyamalıyevaGün önce

  Evliya çok iyi yaaa

 37. metehan söner

  metehan sönerGün önce

  Süperiniz yA

 38. Joker Yedek

  Joker YedekGün önce

  128.000 bölümün sonu deseydiniz manidar olurdu😀

 39. ABDULLAH ÇATLILAR ÖLMEZ

  ABDULLAH ÇATLILAR ÖLMEZ19 saatler önce

  🐴🐴🐴🐴🐴

 40. Yahşi Beğ

  Yahşi BeğGün önce

  Sedat Peker Süleyman Soylu kavgasından geldik 😂😂

 41. Aidat Aidata

  Aidat AidataGün önce

  Çok güzel hareketlerin hakkını veren bir sıkeç

 42. Fatma Zehra Ateş

  Fatma Zehra AteşGün önce

  Çok güzel ben çok güzel hareketlerin hayranıyım

 43. Samet Yıldız

  Samet YıldızGün önce

  Sessizliğime aldanmayın bir esersem, mevsimler değişir a'mna

 44. Furkan Bey

  Furkan BeyGün önce

  Xmnxx

 45. MÜDÜR ZİL ÇALDI

  MÜDÜR ZİL ÇALDIGün önce

  Evliya and safa favorim 👍

 46. papatya

  papatyaGün önce

  Arkadaki safanın resmini değiştiğini gôren bı ben miyim

 47. Hedye Yiğit

  Hedye YiğitGün önce

  Evliya💛💛💛💛💛💛❤️❤️❤️💯💯💯

 48. Gamze Gizem SAATCI

  Gamze Gizem SAATCIGün önce

  Bir Arka Sokaklar fanı olarak söylüyorum ki Arka Sokaklar'ın dahil olduğu kısım güzel olmuş

 49. Cansın 6j Şahin

  Cansın 6j ŞahinGün önce

  Evliya 😹😹

 50. EVT Armyy

  EVT ArmyyGün önce

  bambaşka bir şehir var arka sokaklarda

 51. Mert Başer

  Mert Başer2 gün önce

  Ozanın Bura Çinçine benziyor demesi ve Evliyaya Gıtto ismi verilmesi Ankarayı bilenler anladı beni

 52. Gulsen Suleymanova

  Gulsen Suleymanova2 gün önce

  Ozanin giyiminde neden hep bir sorun oluyor🤣🤣🤣🤣🤣

 53. •seCret lovE•

  •seCret lovE•2 gün önce

  17:49 Cihan'ı fark eden

 54. •seCret lovE•

  •seCret lovE•2 gün önce

  17:49 Vurulmuş olan Cihan ayakta

 55. •seCret lovE•

  •seCret lovE•2 gün önce

  10:07 devamı gelsin 😅

 56. •seCret lovE•

  •seCret lovE•2 gün önce

  10:07 Bunu konuşturmayak la 😅😅

 57. •seCret lovE•

  •seCret lovE•2 gün önce

  7:06 Ozan 😍😍

 58. Ozan Altunsoy

  Ozan Altunsoy2 gün önce

  Arkadaki tablo ne ara değişiyor onu anlayamadım

 59. Naci Yıldırım

  Naci Yıldırım2 gün önce

  sen evet de ben senin için 1000 şınav 1000 mekik 5.000 metre engelli koşarım

 60. Buda geçer Yaaa huuu

  Buda geçer Yaaa huuu2 gün önce

  12:38 iyi teshis

 61. Besyocu_ Reyiz

  Besyocu_ Reyiz2 gün önce

  Ozan evliya süper yaa

 62. Muhammed Can

  Muhammed Can2 gün önce

  Hff

 63. Video Çekim

  Video Çekim2 gün önce

  Hey

 64. Semiha Karataş

  Semiha Karataş2 gün önce

  Evliyaaaa😍😍

 65. Yunus emre Krcr

  Yunus emre Krcr2 gün önce

  8.10 ozan bıddo 😂

 66. KuşTube

  KuşTube2 gün önce

  KuşTube slm olsun

 67. Zeynep Eslem Şahin

  Zeynep Eslem Şahin2 gün önce

  çok güzeldi

 68. Mehmet Aydemir

  Mehmet Aydemir3 gün önce

  Evliya number one.

 69. Doruk_Ben

  Doruk_Ben3 gün önce

  Araplar: Pubg Türkler: Hopçi 🤣🤣🤣

 70. Roblox fake

  Roblox fake3 gün önce

  "kafama kim vurdu amınağ" ĞSGDBEHSBDJDHJDDdjsgxjsgshd

 71. ALYDRM

  ALYDRM3 gün önce

  Sessizliğine aldanmayın amineeeew

 72. ALYDRM

  ALYDRM3 gün önce

  Neden ismi az çeken wifi kardeşler çünkü ilk girişte en uzundan hamzaya kısalıyo hahahahaha

 73. j Amir

  j Amir3 gün önce

  Bu skeçin devamı gelmeli mutlaka, bilmem kaçıncı kez izliyorum şuan , çok iyi

 74. Cemcel 🖇

  Cemcel 🖇3 gün önce

  Çok güzel bir bölüm

 75. Ndm

  Ndm3 gün önce

  Saygısız ve arsız tayfa bunlar,tiyatronun yüz karaları,bu kadarda gülünmez.Suyunun suyu çıkmış skecin.

 76. ABDULLAH ÇATLILAR ÖLMEZ

  ABDULLAH ÇATLILAR ÖLMEZ2 gün önce

  Beğenmiyorsan neden izledin

 77. Berat Özdaş

  Berat Özdaş3 gün önce

  Hıamınağ

 78. Burak Kocaman

  Burak Kocaman3 gün önce

  KİMSE KUSURA BAKMASIN PROFESYONEL OLMAMASINA RAĞMEN EN KOMİK İLK 3 SKEÇE GİRER

 79. Şeyho Karcı

  Şeyho Karcı3 gün önce

  Ulan bu skeç dan çıkamıyorum 😂😂😂😂

 80. kamil bayram

  kamil bayram3 gün önce

  Ne güldüm arkadaş 😄😄 ağmınağ

 81. Ahmt Ahmt

  Ahmt Ahmt3 gün önce

  100000000000000 milyon yapacayız varmisiniz

 82. `Francesco Petrarca

  `Francesco Petrarca3 gün önce

  9:57 Evliya, o sondaki otosansürlü küfür müthişti hahahahaha

 83. yıldız yıldız

  yıldız yıldız3 gün önce

  Evliya baya iyi 😂😂

 84. `Francesco Petrarca

  `Francesco Petrarca3 gün önce

  7:48 Evliya artık sahne dışında nasıl komik ve güzel bir insansa, roldeki ilk cümlesinden sahnedeki herkes gülme krizine girdi. Hahahahaha

 85. Muhammet Aydın

  Muhammet Aydın3 gün önce

  Arkadaki tablo nasıl değişti lan sonlara doğru

 86. meinschiff

  meinschiff3 gün önce

  fb

 87. Belinay Zevkirlioğlu

  Belinay Zevkirlioğlu3 gün önce

  hoşgeldiniz az çeken wifi kardeşler 🤣🤣🤣

 88. Hilmi Temiz

  Hilmi Temiz4 gün önce

  Hamzanin mafya oldugu bir dizi cekilsin

 89. Gamze nur Okur

  Gamze nur Okur4 gün önce

  Süper

 90. Ali Ali

  Ali Ali4 gün önce

  vayvaylı kardeşlerin gelişi muhteşem

 91. BEDR Deniz

  BEDR Deniz4 gün önce

  iȘiNiZ gücünüz Ibneligin reklamını yapmak giydirmişsiniz erkeğe pembe tayti karı gibi taklit yapıyor yazıklar olsun size milleti normallestiriyorsunuz sözde adida tiyatro... Kicinizida açın daha çok izlenirsiniz...

 92. elif by

  elif by4 gün önce

  Ozanın kro hali bile yakışıklı hey maşallahh

 93. Arda Turan

  Arda Turan4 gün önce

  Ne ayaksiniz siz be kardesim.cok.dandik.olmuss

 94. YILDIRIM ATIK YÖNETİMİ

  YILDIRIM ATIK YÖNETİMİ4 gün önce

  hahahahaaahaahahhahahahahhahahahhahahaahahhahaahh

 95. ilkin Abiyev

  ilkin Abiyev4 gün önce

  Tutma sis 😹😹 ince şaka

 96. Azra

  Azra4 gün önce

  Tek kelimeyle Bayıldım

 97. Drive Shoot

  Drive Shoot4 gün önce

  Bu skecin bu karakterlerin devamı gelmelimemına 😂😂😂

 98. Kenan Koçkaya

  Kenan Koçkaya4 gün önce

  Evliya süperdi ya😅 bu kadro daha çok skeç oynamalı😅

 99. Yaşar Ak

  Yaşar Ak4 gün önce

  Cok guzel hareketler güldür güldürün baya gerısınde kaldı bence. Ordakı skecler daha başarılı. Bunlar kendılerını geliştiremiyor. İlk baslarda daha iyidi bence

 100. AYSE KARA

  AYSE KARA4 gün önce

  arka sokaklar sevenler burdamı

 101. SERKAN DEMİRDAĞ

  SERKAN DEMİRDAĞ4 gün önce

  Evliyanın sahnelerini sarıp sarıp izliyorum harika ya

 102. 03 sandikli

  03 sandikli4 gün önce

  Eserden nedense nefret ediyorum

 103. Büşra Özkaraman

  Büşra Özkaraman4 gün önce

  13:00 😅

 104. cla pur

  cla pur4 gün önce

  İlk kez izledim Allah affetsin çok kötü oyunculuklar

 105. Melike Çolak

  Melike Çolak4 gün önce

  11:29 ha bıraya girıyırık 😁

 106. Erdem

  Erdem4 gün önce

  hamzaya helal hem dizide hem çghde hiç kolay değil valla

 107. İlham Qaribli

  İlham Qaribli4 gün önce

  Olur olur yeriz yeriz bekliyodum Mesut komserden😂

 108. Nightcore •

  Nightcore •5 gün önce

  Evliyaaaa😂😂😂

 109. P R1998

  P R19985 gün önce

  Majesteleri😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 110. Ibrahim Köroğlu

  Ibrahim Köroğlu5 gün önce

  Arkadaki tablo nasıl değişti

 111. Özgür Pekel

  Özgür Pekel5 gün önce

  🤣🤣🤣🤣

 112. ce*** a***

  ce*** a***5 gün önce

  Volkan yağan kar

 113. Yalçın Çakır

  Yalçın Çakır5 gün önce

  Çok güzel olmuş